Metazet FormFlex benoemt Luke van Adrichem als CEO in nieuwe
taakverdeling binnen directie

Metazet FormFlex benoemt Luke van Adrichem als CEO in nieuwe taakverdeling binnen directie

Metazet FormFlex kondigt een nieuwe taakverdeling aan binnen haar directie, waarbij Luke van Adrichem meer verantwoordelijkheid zal gaan dragen. Luke is sinds juni 2022 al onderdeel van de directie als technisch directeur en heeft zich in de afgelopen periode bewezen als ondernemende vernieuwer binnen het bedrijf. Na een eerlijke evaluatie van ieders krachten en interesses is besloten dat Luke, als zoon van oprichter Leo van
Adrichem, beter past bij het bepalen van de koers van het bedrijf. Hiermee doet Peter Koot een stapje terug en richt zich op zijn rol als financieel directeur. Dolf van der Hoeven blijft zich richten op zijn kracht: logistieke oplossingen. Zijn nieuwe functie als Directeur van M-Products weerspiegelt zijn expertise en passie voor
technologie.

"In zijn eerdere functie als technisch directeur heeft Luke blijk gegeven van zijn commitment en vaardigheden en als zoon van de oprichter heeft hij de visie van het bedrijf in zijn genen," zegt Peter. "We zijn er trots op dat Luke deze nieuwe positie binnen de directie zal bekleden en we zijn ervan overtuigd dat hij de toekomst van het bedrijf met succes zal sturen."

Metazet FormFlex is een familiebedrijf dat al sinds 1978 slimme kasoplossingen ontwikkelt en zich wereldwijd inzet om telers de optimale omstandigheden te bieden voor hun gewassen. De nieuwe directieverdeling is een belangrijke stap in de voortdurende inzet van het bedrijf voor innovatie en ontwikkeling, terwijl tegelijkertijd de kernwaarden van het familiebedrijf behouden blijven.

Als nieuw aangewezen algemeen directeur van Metazet FormFlex voel ik me verheugd dat ik de kans krijg om voort te bouwen op het succesvolle leiderschap van Dolf en Peter," zegt Luke van Adrichem. "Hun vaardigheden en toewijding tot het bedrijf waren en zijn onmisbaar voor de relevante rol die ons bedrijf heeft in de tuinbouw, groei en ontwikkeling die we tot nu toe hebben gerealiseerd, en ik zal er alles aan doen om de tuinbouwondernemer te ondersteunen met onze passie voor techniek"