Gebruik desinfectiemiddelen eist hoge tol van kasinrichting en -constructie

In de strijd tegen bacteriën, schimmels en virussen, wordt er in de glastuinbouw in grote mate gebruikgemaakt van diverse desinfectiemiddelen. Niet alleen tijdens de teelt, maar ook tijdens de teeltwisseling. Bij de ene teeltsoort gebeurt dit wat meer dan bij de andere, maar de laatste paar jaren is er een trend gaande dat er agressiever bestreden wordt. Het is uiteraard niet meer dan logisch dat kwekerijen in eerste instantie aan het maximaliseren van hun teelt denken en er alles aan doen om het gewas te beschermen. Een mislukte teelt is een hoge kostenpost waar geen enkele hardwerkende ondernemer op zit te wachten.

De keerzijde

Toch heeft deze werkwijze ook een keerzijde, waar niet elke kweker direct bij stilstaat. Los van een extra belasting voor het milieu, komen er nu branchebreed ook steeds vaker berichten van aanzienlijke schade aan de kasconstructie, maar ook aan de kasinrichting. Aan de ene kant wordt er gestreden om de teelt te beschermen en dus de schade te beperken. Aan de andere kant lopen de kosten juist op doordat de gebruikte desinfectiemiddelen bijten in de materialen in de kas die niet tegen de toegepaste middelen of tegen de gebruikte concentraties bestand zijn.

Meer bewustwording noodzakelijk

De zoektocht naar de juiste balans hierin is niet altijd eenvoudig, maar een stuk bewustwording over het op correcte wijze toepassen van de desinfectiemiddelen en het verwijderen van restanten, maakt al een aanzienlijk verschil in het tegengaan van onnodige schade. Hierbij is te denken aan:

  • het direct (goed) naspoelen met water na het reinigen;
  • het niet langer dan volgens de richtlijnen aangegeven periode laten inwerken van de middelen;
  • het desinfectiemiddel verdunnen zoals omschreven en dus niet in een te hoge concentratie gebruiken;
  • het product eerst testen op een klein deel van het te reinigen/ontsmetten materiaal;
  • bij twijfel of bij eerste gebruik altijd goed overleggen met de leverancier van het desinfectiemiddel om schadelijke bijeffecten te voorkomen.
  • Naast het desinfecteren van de kas (in welke mate dan ook) is het schoonhouden van systemen en materialen erg belangrijk en verlaagt de ziektedruk. Bij uw leverancier zijn onderhoudsrichtlijnen te verkrijgen waarin de aanbevolen wijze van schoonmaken worden benadrukt.

Kortom, een duidelijke boodschap: ga bewust om met de gebruikte middelen en profiteer dubbel met een gezonde teelt én een gezonde, schone kas!