“Juist de wisselwerking maakt producten tot een succes”

Het nieuwe democenter van Rijk Zwaan is eind 2022 in gebruik genomen en in meerdere compartimenten zijn er verschillende vruchtgroenten gewassen te bewonderen. Metazet FormFlex is een van de bouwpartners en heeft in alle kascompartimenten het complete teeltsysteem, kasinrichting en de hijsinstallatie voor zowel het teelt- als het buisrailsysteem gerealiseerd.

Marco van der Weerd begeleidde dit project vanuit Metazet FormFlex en was tijdens de bouw wekelijks te vinden op deze locatie. Nu de eerste teelt erin staat, is het voor Metazet FormFlex een mooi moment om de locatie nog eens te bezoeken en met Arno van Steekelenburg te spreken over de realisatie van het democenter.

Democenter

Rijk Zwaan bouwt regelmatig nieuwe locaties. “Deze is wel echt uniek”, geeft Arno aan. Arno is station manager bij het zaadveredelaarsbedrijf en verantwoordelijk voor de uitvoerende veredelingswerkzaamheden van acht verschillende locaties. Daarnaast houdt hij zich bezig met nieuwbouw- en innovatieprojecten. Zodoende was hij namens Rijk Zwaan betrokken bij de bouw van deze locatie. “Het is gaaf dat het bedrijf Rijk Zwaan het mogelijk maakt om lange termijn beslissingen te nemen. Hierdoor kunnen dit soort projecten gerealiseerd worden”, zegt Arno. “Rijk Zwaan had een mooie ambitie met deze locatie, namelijk klanten ontvangen en hen inspireren. En – nu de bouw afgerond is – durf ik wel te zeggen dat we daarin zijn geslaagd”, vervolgt Arno.

Elke afdeling is maatwerk

Binnen 7 compartimenten toont Rijk Zwaan een heel arsenaal aan verschillende rassen paprika’s, tomaten en komkommers. Dit vraagt niet alleen om een goed werkend hygiëne protocol bij binnenkomst, zodat ziekten, zoals Tobrfv uit de kas worden geweerd. De kas is ook dusdanig ingericht zodat het gewas goed zichtbaar is voor bezoekers, arbeid eenvoudig uitgevoerd kan worden en tegelijkertijd aansluit bij de hygiënenormen.

Arno van Steekelenburg en Marco van der Weerd
Tomatenrassen Rijk Zwaan
Hijsinstallatie Rijk Zwaan

“Elke afdeling is daardoor uniek”, zegt Marco. “Bij de komkommerrassen hebben we gewerkt met een padbreedte van 1,92 meter. Door het breed vallende blad van de komkommers, blijft het gewas daardoor goed zichtbaar. De paprikarassen hebben we juist weer uitgevoerd met een dubbele teeltgoot in plaats van een enkele. En alle afdelingen zijn uitgerust met een hijssysteem met een doorlopende as. Hierdoor kan zowel het volledige teeltsysteem, als de buisrailsteun en de lange liggers in een keer omhooggetild worden zodat het gronddoek volledig vervangen kan worden”, zegt Marco. “Daar ben ik wel heel blij mee dat we daarvoor hebben gekozen. Het is een robuust systeem, waarbij alles gelijktijdig omhooggaat. Deze ervaring nemen we mee in de nieuwbouw van een nieuwe locatie ‘de serre’, vult Arno aan.

Trots

Terwijl we naar strak uitgelijnde rijen paprika’s, buisrailsteunen en gewasdraden kijken deelt Arno met ons: “Hier ben ik trots op. Het is zo’n unieke locatie, doordat we hier drie verschillende vruchtgroenten demonstreren vanuit één plek. Dat gebeurt nergens anders. Het ziet er netjes uit, precies wat we wilden bereiken om klanten te ontvangen en te inspireren”. “Rijk Zwaan werkt met een vast bouwteam en dat biedt ons veel voordelen. Bedrijven weten elkaar onderling eenvoudig te vinden, waardoor de bouw gestroomlijnd loopt. Alle betrokken bedrijven willen zelf graag iets moois opleveren, hebben een lange termijnvisie en leveren hoogstaande kwaliteit, waardoor we zo’n locatie als deze kunnen realiseren”, vervolgd Arno. 

Marco van der Weerd en Peter Ammerlaan
Maatwerk draadproduct
democenter Rijk Zwaan 2

Wisselwerking

Terwijl Marco en Arno door de corridor lopen, sluit Peter Ammerlaan aan. Hij is binnen deze locatie verantwoordelijk voor de komkommerteelt en deelt enthousiast zijn ideeën met Marco om arbeid te vergemakkelijken door het toevoegen van een aantal nieuwe beugels. Dat levert direct een mooi gesprek op, waarin Marco zijn expertise kan inzetten en meedenken hoe Metazet FormFlex producten vanuit dit vraagstuk kan realiseren. “Hier doen we het voor. Het is juist de wisselwerking tussen vragen uit de markt, onze klanten, en wij als toeleverend bedrijf die producten kunnen maken. Juist die wisselwerking maakt onze producten tot een succes”, zegt Marco.

Wil je meer weten over dit project? Of benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. We denken met graag met je mee!