Zelfstandig de paden van het gewas in- en uitrijden

Nieuw: autonoom rijdend platform

Na veel denkwerk en ontwikkeluren, kunnen we met trots onze nieuwste innovatie presenteren: het autonoom rijdend platform. Dit zelfrijdende onderstel is speciaal ontwikkeld voor roboticatoepassingen in de glastuinbouwsector en beschikt daardoor over de eigenschap om zelfstandig door het gewas in een kas te navigeren. 

Om de almaar groeiende vraag naar voldoende voedsel voor de wereldbevolking te verzekeren en de noodzaak om minder afhankelijk te zijn van hulpbronnen zoals geschoolde arbeidskrachten, water en energie, maakt robotisering zijn opmars in de glastuinbouwsector. Van robots die op een vaste plaats werkzaamheden uitvoeren, zoals: stekken, enten en verpakken, tot robots die autonoom werkzaamheden in het gewas uitvoeren. Voor deze laatste variant, de fieldrobots, is het essentieel dat zij zelfstandig kunnen navigeren in een kas en autonoom de paden in- en uitrijden.

Metazet FormFlex heeft jarenlange ervaring met intern transport en voertuigen die zich autonoom door een kas kunnen bewegen. Met deze expertise ontwikkelde zij een onderstel dat geschikt is voor diverse robotica toepassingen om werkzaamheden in het gewas uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld gewasbescherming via UVC, scouten en oogsten van een gewas. “We hebben het platform dusdanig ontwikkeld dat het voor diverse teelten en roboticatoepassingen ingezet kan worden. Samen met partners komen we tot robots die toegepast kunnen worden binnen de glastuinbouw, waarbij zij de technologie leveren dat gewaswerkzaamheden aanstuurt en wij het platform dat zorgt voor navigatie- en locatie bepaling in de kas”, zegt Dolf van der Hoeven, technisch directeur Metazet FormFlex.

IMG 0758

GreenTech

De recente ontwikkeling van het autonoom rijdende onderstel is te zien tijdens de GreenTech beurs in Amsterdam, waar het bedrijf in hal 5 stand 05.240 heeft. Hier zijn tevens specialisten aanwezig om in gesprek te gaan over de diverse toepassingen van het platform. Daarnaast is een eerste toepassing van dit autonoom rijdende platform te zien tijdens deze beurs. Organifarms demonstreert hier namelijk de ‘Berry’ oogstrobot. Deze genomineerde ‘GreenTech Concept Award’ robot kan ingezet worden in de aardebeienteelt, waarbij de robot autonoom door de kas rijdt, bepaalt welke vruchten klaar zijn om te oogsten en vervolgens de vruchten plukt. Eind dit jaar zal de eerste serie van de oogstrobot in praktijk gebruikt worden.

IMG 07401