De pneumatische hommelkast frames zorgen voor bestuiving op de meest gunstige momenten

Hommelkast frame

Door de samenwerking tussen Metazet FormFlex, Schenkeveld Tomaten en Jan Lelij is een nieuw systeem ontwikkeld voor het opstellen van hommelkasten. In nauwe samenspraak met Koppert Biological Systems is dit systeem afgestemd op de door Koppert opgestelde ‘beste plaatsing adviezen’. De plaatsing van het beehome frame, horizontaal boven het gewas, zorgt ervoor dat het werk van uw bestuivers maximaal effect heeft.

In de praktijk blijkt de hoge plaatsing bij een belichte teelt het beste voor hommelkolonies te zijn. Een pneumatisch systeem, aangestuurd door een tijdklok of computer, zorgt voor het openen en sluiten van de hommelkasten (bee home functie). Zo kunt u de hommels op de meest gunstige tijdstippen laten werken. Een betere bestuiving is het resultaat!

Hommelkast frame 2
Hommelkast frame 4
Hommelkast frame 7
Hommelkast frame 6
Hommelkast frame 8

Bewustwording bij de telers

In 2013 heeft Schenkeveld Tomaten (locatie Veenakkerweg, Den Hoorn) goede ervaringen opgedaan met het nieuwe systeem. Naar aanleiding daarvan kozen andere bedrijven met een belichte teelt ook voor dit systeem en is de meerwaarde op grotere schaal aangetoond.

Er zijn twee typen frames beschikbaar: één voor 12 hommelkasten en één voor 4 hommelkasten. Koppert Biological Systems adviseert om twee frames van 12 hommelkasten per hectare boven het pad te plaatsen en één frame van 4 hommelkasten per hectare in de kopgevel boven het gewas. Dit laatste frame wordt alleen gebruikt voor introductie in de maand december.

De hommelkasten worden met de opening om en om, naar links en naar rechts, in het frame geplaatst. In combinatie met de verschillende kleuren van de sluitingslepels zorgt dit ervoor dat hommels de eigen nestkast beter terug kunnen vinden.

Betere bestuivingsresultaten

Doordat de frames in de kas boven het pad hangen, zijn de nestkasten makkelijk te bereiken. Deze plaatsing zorgt ervoor dat de hommels het eerste daglicht al meekrijgen, wat een gunstig effect heeft op de bestuivingsresultaten.

In maanden waarin het zonlicht sterk en direct kan instralen (september, oktober, februari en maart) kunt u de hommelkasten tegen de warmte beschermen met beschermplaten; deze platen kunnen op de frames worden bevestigd. Koppert Biological Systems adviseert u deze mogelijkheid te gebruiken.

Het openen en sluiten van de nestkasten wordt aangestuurd door een tijdklok of computer. Met luchtdruk worden de kasten afgesloten, wat geen elektra-aansluiting in de kas vereist. Er zitten cilinders op het frame die de sluitlepels weer open drukken wanneer de luchtdruk wegvalt; zo heeft u ten alle tijden een optimaal gebruik van uw hommelkasten.

Heeft u vragen over de rommelkast frames? De specialisten van Metazet FormFlex staan voor u klaar!

Laat uw gegevens achter en we nemen z.s.m. contact met u op.